ŻYCIE SPOŁECZNE

Życie społeczne np. Zunich było zorientowane na wartości religijne, a ściślej biorąc na przestrze­ganie skomplikowanego zespołu rytualnych ce­remonii, zakazów i nakazów. Istniały jakby dwie strefy życia religijnego — jedna, otwarta dla wszystkich, niezwiązana z udziałem w określo­nych organizacjach, i druga o charakterze ezo­terycznym. Pierwsza, zapewne najstarsza, kon­centrowała się wokół kultu przodków. Każdy mógł wejść w kontakt z ich nadprzyrodzoną mocą niezależnie od swej pozycji społecznej i bez pomocy zawodowych pośredników, jaki­mi są kapłani. Oprócz tego rozwinęły się kulty poszczególnych istot lub grup istot nadprzyrodzonych. Każdy z nich obrósł odrębną grapą (kapłanów, miał specjalne miejsce wypełniania obrzędów, tajemny rytuał i ustalony kalenda­rzowy cykl obrzędów. Podstawowe znaczenie miał kult Słońca, którego kapłan był najbar­dziej szanowanym i najświętszym człowiekiem w pueblo.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)