ZWARTA STRUKTURA

Typ zwartej struktury organizacyjnej, gdzie zasady: terytorialna, rodowa, pokoleniowa oraz przynależność do stowarzyszeń, przecinają się na stosunkowo niewielkim, ale gęsto zaludnio­nym obszarze, można omówić na przykładzie Jako z podłudniowo-wschodniej Nigerii. Zbadane przez Daryll Forde osiedle Umor li­czyło w 1935 roku około 11 tysięcy mieszkańców i było największym z pięciu, ja,kie spotykamy wśród Jako. Osiedle dzieliło się na 4 dzielnice li­czące od 2000 do 3800 mieszkańców. Dzielnica, kekpatu (1. mn. yekpatu) dzieli się na sąsiadu­jące ze sobą przysiółki lekoma (1. mn. yikoma), zamieszkałe przez poszczególne grupy rodowe kepun (1. mn. yepuri). Są to grupy egzogamiczne oparte o koncepcję wspólnego pochodzenia w li­nii ojcowskiej. Mają one również charakter jednostki terytorialnej, posiadającej upraw­nienia do określonej części osiedla.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)