ZAŁATWIANIE SPORÓW PRZEZ MĘŻCZYZN

Trzeba tu dodać, że protektor nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia ani nie brał udziału w wyegzekwowanym przez siebie odszkodowaniu. Nie występował w roli sędziego ani arbitra, ale wyłącznie jako strażnik, powier­nik interesów jednej ze stron. W sporze o od­szkodowanie za uprowadzoną kobietę słuszność jego postępowania była oczywista.Tak załatwiali swe spory mężczyźni. Postępo­wania Komanczów wobec żon podejrzanych o     cudzołóstwo nie można uznać za delikatne. Ponieważ kobieta znajdowała się pod władzą mężczyzny, przeto ten mógł ją zmusić siłą do wyznania czy i z kim popełniła zdradę Stoso­wano w tym celu chłostę albo przypiekanie na wolnym ogniu, gdzieś w ustronnym miejscu, z dala od obozu. Można również było oddać ko­bietę pod sąd Wielkich Duchów — Słońca i Zie­mi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)