WYMOGI KULTURY

W trakcie zawierania umowy mąż może dać upust swemu niezadowoleniu użyć przemocy fizycznej, ale powinna to być „walka sztuczna”, nie doprowadzająca do śmier­ci jednej ze stron, bo to naruszałoby jeden z podstawowych nakazów kultury — solidar­ność współplemieńców.Kiedy mówimy o wymogach kultury, zawsze rodzi się pytanie, jakie są gwarancje przywró­cenia poprzedniego stanu rzeczy w sytuacji, gdy ktoś nie przestrzega nakazanych reguł. W spo­łeczności Komanczów gwarancję daje posiada­nie licznego rodzeństwa, Iktóre zawsze może we­sprzeć stronę poszkodowaną.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)