WYKONYWANIE OBRZĘDÓW

Wykonywanie obrzędów na rzecz Iklanu i roz­strzyganie poważniejszych sporów między współrodowcami należy do óbot kepun, naczel­nika klanu. Poza tym wewnątrz każdego line­ażu wyróżnia się jeden z mężczyzn, który pełni rolę przywódcy. Nie ma to jednak charakteru formalnego w sensie ustalonego obrzędu czy procedury wprowadzającej na urząd. Przywód­ca lineażu zwany uwo womon („nasz ojciec”) powinien dbać o dobro krewnych jako grupy, podejmować inicjatywę przy rozstrzyganiu spo­rów wewnętrznych i reprezentować lineaż na zewnątrz, gdy chodzi o własne czy cudze ro­szczenia. Ci, którzy zwracają się do niego o po­moc, przynoszą mu drobne podarunki. Nie mu­si on być najstarszym wśród mężczyzn lineażu. Wiek umiejętność godzenia zwaśnionych, umie­jętność prowadzenia swoich spraw i prestiż, łącznie stanowią zespół cech, którymi pc winien odznaczać się uwo womon. Każdy przywódca wybiera sobie młodego pomocnika, który, jeśli znajdzie uznanie krewnych, staje się z czasem zastępcą przywódcy, wreszcie jego następcą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)