WYJĄTKI OD ZASAD

Od zasad tych mogą oczywiście zachodzić wy­jątki, ale wydaje się, że odzwierciedlają one świadomie uznany i praktycznie stosowany przez Arusza sposób postępowania w przypadku zatargu pomiędzy dwiema osobami. Tym nie­mniej nie wystarczają one do zrozumienia spe­cyfiki miejscowego systemu rozstrzygania spo­rów. Wynika to z faktu, że w uproszczonym mo­delu społeczeństwa Arusza każdy z jego pełno­prawnych obywateli (dojrzały mężczyzna) może być scharakteryzowany za pomocą trzech kry- teriów: terytorialnego, pokoleniowego i rodo­wego. Trzeba zatem ustalić wzajemną relację zachodzącą między charakterystyką osób biorą­cych udział w sporze a procedurą prowadzącą do jego rozstrzygania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)