WŚRÓD STARSZYCH

Stąd też rówieśnicy mogą bez obawy o posądzenie, że wtrącają się w nie­swoje sprawy, oddziaływać na strony w kie­runku zawarcia przez nie ugody. Przywódcy i inni „wielcy” w grupie wieku obejmują tu główną inicjatywę. W zasadzie sprawa będzie rozwiązywana prywatnie, w gronie zaintereso­wanych uch najbliższych przyjaciół oraz przy­wódców. W cięższych przypadkach może zostać zwołana narada, w której wezmą udział wszy­scy członkowie grupy wieku.Na szczeblu rady są rozwiązywane przede wszystkim spory, w których występują członko­wie dwóch różnych grup wieku. Rówieśnicy po­winni występować wówczas razem i wspierać się wzajemnie, a szczególny obowiązek pomocy spoczywa na przywódcach i innych wybitnych przedstawicielach grupy wieku stron.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)