WRAZ Z DOJRZEWANIEM

Wraz z dojrzewaniem przywódca grupy stopniowo zwiększa zakres swoich uprawnień i obo­wiązków. Jako młodszy wojownik działa tylko wewnątrz swojej sekcji i w swoim rejonie. Póź­niej, jako starszy wojownik, staje się jednym z przywódców całej grupy wieku w społeczności lokalnej. W grupie wieku odgrywają rolę również inne osoby. Są to ingaminini, ludzie znani ze swej szczodrobliwości i koleżeństwa oraz ingobir, którzy w możliwie najwyższym stopniu realizu­ją wzorzec osobowy. Obie te kategorie nie są zinstytucjonalizowane. Dochodzi się do nich stopniwo poprzez dobrą sławę i uznanie wśród rówieśników. Razem z przywódcami stanowią zespół „wielkich ludzi”, ilkituak, dominujących w życiu grupy wieku, a przez to i całej społecz­ności lokalnej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)