WÓDZ I ZASADY

Wprawdzie wódz nie powinien naruszać zasad prawnych i moralnych, to jednak w przypadku popełnienia przestępstwa zatrzymywał swoj urząd Nie oznaczało to bynajmniej, że czyn uchodził mu bezkarnie. Musiał przecież opuscic swój obóz, swoich ludzi i nieraz głodował wraz z rodziną, czekając na uzyskanie przebaczenia, którego otrzymanie zależało od charakteru czy­nu i od tego, czy był on wodzem zwykłym, czy też wodzem-kapłanem, wobec którego wyma­gania były większe. Przez cały czas pozostawał jednak na swym stanowisku i brał udział w ra­dzie czterdziestu czterech. Władza rady miała charakter zarowno wyko­nawczy, jak i sądowniczy. Rada zawierała po­kój i mogła nakazać wygnanie mordercy. Mogła go również ułaskawić, jeśli uznała, ze odkupił już swą winę. Wodzowie pośredniczyli przy roz­strzyganiu sporów o cudzołóstwo. Poza tym ustalali marszrutę obozu ogólnoplemiennego w Okresie lata.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)