WOBEC MOŻLIWOŚCI

Wobec możliwości popełnienia zabójstwa poja­wiał się Strażnik świętości plemiennych ze swą świętą fajką. Prosił pokrzywdzonego o po­wstrzymanie się od zemsty i obiecywał załatwie­nie odpowiedniego odszkodowania. Odmowa da­na Strażnikowi była bardzo źle widziana i uwa­żano, że może sprowadzić na śmiałka zemstę sił nadprzyrodzonych. Ktoś szczególnie zawzięty mógł odmówić trzy razy, ale na czwartą inter­wencję Strażnika ze świętą fajką winien obo­wiązkowo ustąpić. W istocie rzeczy do prawdzi­wych tragedii dochodziło bardzo rzadko. Pod­czas gdy pokrzywdzony Czejen zachowywał spokój i konferował z wodzem, to Kiowa sta­rał się robić jak najwięcej hałasu i ostenta­cyjnie zagrażał pokojowi publicznemu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)