WIĘZY BRATERSTWA

Wojownik, który wskutek swojej wojennej kariery osiąg­nął w oczach współplemieńców uznanie, miał do końca życia zabezpieczoną wysoką pozycję. Inaczej u Komanczów, gdzie pozycja wojownika w grupie lokalnej nigdy nie była stała, a w ob­liczu groźby deprecjacji własnego znaczenia społecznego trzeba ją było ciągle potwierdzać.Mąż i jego bracia mają wyłączne upraw­nienia do współżycia seksualnego z żoną.Więzy braterstwa są silniejsze od jakich­kolwiek innych więzów społecznych. Kazirodztwo pomiędzy krewniakami jest zachowaniem niegodnym istoty ludzkiej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)