WEWNĄTRZ KLANU

Jeśli wewnątrz klanu macierzystego doszło do naruszenia czyichś uprawnień podmioto­wych, ludzie ci dopilnują, aby krzywdy zostały wyrównane przez odpowiednią rekompensatę. W razie oporu odwołują się do kapłana ina, któ­ry może wykląć winnego. Mogą również poprzez niego oddziaływać na zwierzchność całego osie­dla, chroniąc w ten sposób uprawnienia swoich krewnych, gdy te są zagrożone przez obcych. Starszyzna klanu macierzystego odnawia swój skład przez dokonywaną w razie potrzeby ko- optację, jak również wybiera spośród mężczyzn w sile wieku następcę zmarłego Inni kapła­ni, którzy zresztą zajmują się wprowadzaniem nowo wybranego w jego obrzędowe obowiązki, mają tu jednak prawo sprzeciwu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)