W STRONĘ PRZYMUSU

Takie reakcje „pu­bliczne” mogą mieć miejsce zarówno wewnątrz społeczności lokalnej, jak i wewnątrz grupy rodowej. Często także dochodzi do zdobycia przez któregoś z lokalnych przywódców autory­tetu wystarczającego do pełnego panowania nad społecznością, do wyznaczania nowych upraw­nień i obowiązków, karania za naruszenie norm i:tp. Są to stany przejściowe w życiu społeczeń­stwa przedpaństwowego, gdyż śmierć, starość, choroba lub niepowodzenie kończą panowanie jednostki.Mówiliśmy m.in.o   bardziej regularnych formach stosowania przymusu wobec „swoich”, czy to dla utrzy­mania zabarwionego wiarą w siły nadprzyro­dzone porządku zachowań, jak np. u Tonga, czy to dla zapewnienia zgody wewnątrz poszczegól­nych społeczności w oparciu o praktyczne regu­ły postępowania, jak np. u Arusza.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)