W SKŁAD RADY

W skład rady czterdziestu czterech wchodziło między innymi pięciu wodzów-kapłanów o po­zycji wyższej niż pozostali członkowie. Naj­wyższym wśród nich był człowiek Bezcennego Amuletu (ang., Sweet Medicine) reprezentujący legendarnego bohatera Czejenów. Przewodni­czył on zebraniom rady i symbolizował środek świata. Uważany za najświętszego człowieka w plemieniu nie miał jednakże dodatkowe j, nad­rzędnej władzy politycznej. Niższe od kapłana pozycje zajmowali dwaj „odźwierni”, a najniż- trzydziestu siedmiu wodzów, nie różnią­cych się między sobą statusem. Jeden z człon­ków rady był zawsze członkiem obcego ple­mienia,^ co miało oznaczać reprezentację obco- plemieńców żyjących wspólnie z Czejenami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)