W RYTUALNE RELIGIJNYM

W rytuale religijnym mającym za­pewnić przychylność sił nadprzyrodzonych, a za ich pośrednictwem przychylność całej otaczają­cej przyrody, jedną z podstawowych funkcji od­grywa zbiorowe wykonanie tańców magicznych. Nic więc dziwnego, że jednym z podstawowych obowiązków każdego’ mieszkańca pueblo jest udział w obrzędach i tańcach. Nad życiem wszy­stkich sprawuje kontrolę rozwinięty system „biurokracji” religijnej i świeckiej. Wprawdzie trudno jest dzisiaj określić autochtoniczną orga­nizację społeczną sprzed okresu kolonizacji hiszpańskiej, tym niemniej należy przypuszczać, iż miała ona niewątpliwie charakter teokratycz- ny. Poszczególni autorzy są zgodni, że historycz­nie najwcześniejszą w pueblo była władza sku­piona w rękach strażników kultu religijnego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)