W RAMACH GRUPY LOKALNEJ

W ramach podstawowej (najmniejszej) grupy lokalnej, zawsze jeden mężczyzna zajmował pozycję naczelną. Odpowiadał on za zachowanie się członków grupy. Do niego zgłaszali się obcy z roszczeniami, on też z kolei pomagał w wy­egzekwowaniu roszczeń członków własnej gru­py. Miał przy tym wyraźną władzę i mógł wy­gnać swoich podwładnych w przypadku stałego niepodporządkowania się przyjętym regułom. Przywódcy lokalni siół wraz z innymi osobami posiadającymi za sobą autorytet wieku two­rzyli sąd (jir). Każdy, kto miał jakieś roszcze­nie wobec swego krewnego, mógł zgłosić się do starszyzny jednostki genealogiczno-teryto­nalnej, do której obie strony należały. Star­szyzna bowiem sama nie wnosiła spraw, wszyst­ko zależało od poszkodowanego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)