W PRZYPADKU ZABÓJSTWA

W przypadku zabójstwa popełnionego we­wnątrz połowy czy wewnątrz fratrii cała ope­racja odszkodowania pozostaje bez zmian. Line­aż zabójcy dostarcza 19 sżtuk bydła, a lineaż ofiary otrzymuje również 19 sztuk. Co ciekaw­sze, że pozostałe 30 sztuk bydła jesit dostarcza­ne przez niektóre, wybrane przez przywódców, Jineaże i odbierane też przez wybrane lineaże! Przy kolejnym zabójstwie podział grup bezpo­średnio nie związanych z zabójcą i ofiarą na „da­jące” i „biorące” ulega zamianie.Jak: dotychczas wielki lineaż był jednostką elementarną w całym procesie. Jeśli zabójstwo jest popełnione wśród krewnych czy wewnątrz rodziny, wówczas nadal wszystko pozostaje bez zmian.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)