W KAŻDEJ Z FORM

Obecnie należałoby spojrzeć na przykłady bardziej wyraźnych form stosowania zorganizo­wanego przymusu wewnątrz społeczeństwa, któ­re wciąż jeszcze nie przebyły kładki wiodącej do organizacji o charakterze państwowym. Są to Indianie północnoamerykańscy z plemienia Czejenów i afrykańscy wieśniacy Jako. Charak­terystyczne dla nich jest to, że dla zapewnienia wewnętrznego ładu społecznego wykorzystuią oni różne stowarzyszenia męskie. Mówi się cza­sem o „prymitywnej policji”, mając na myśli działalność takich właśnie stowarzyszeń.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)