UZYSKANE ODSZKODOWANIE

Pozostałe 30 zwierząt musi być dostarczone przez inne grupy, wchodzące w skład połowy społeczności, a przywódcy wielkich lineaży zaj­mują się rozłożeniem tych zdbowiązań. Na tym tle często wynikają spory, ponieważ mniejsze i bardziej ubogie grupy skłonne są przerzucać ciężar spłaty na większe i bogatsze, gdy te z ko­lei podkreślają zasadę równości obowiązków wśród grup składowych fratrii. Nic też dziwne­go, że zbieranie odszkodowania może trwać rok i dłużej.Uzyskane odszkodowanie jest dzielone wedle tych samych zasad we fratrii ofiary. 19 sztuk jest rozdzielone w jego wielkim lineażu, reszta pomiędzy inne grupy, przy akompaniamencie sporów i długich dysput.Pomimo przyjętego systemu podziału zobo­wiązań i uprawnień, Arusza mówią właśnie o  połowach i fratriach jako uczestnikach całego procesu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)