UZNANIE CZYNÓW

Uznanie niektórych czynów za należące do domeny władzy publicznej nie przeszkadza te­mu, iż spory o długi, o własność -czy o kobiety są w zasadzie wyłącznie sprawą zainteresowa­nych. Jeżeli poszkodowany ma równy z-e spraw­cą szkody status społeczny, wówczas próbuje on odzyskać godność i wyrównać stratę zabierając własność sprawcy lub porywając i więżąc w swoim domu jego żonę, dzieci, czy bliskich krewnych. W przeciwieństwie do Dafla nie sto­suje się tu jednak wałki fizycznej i wykluczona jest zbrojna napaść na przeciwnika i jego ro­dzinę. Porwanie nie stanowi zemsty, a raczej dostarcza zastawu i zarazem zmusza buliangów do interwencji i do podjęcia przez nich wysił­ków na rzecz rozstrzygnięcia sporu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)