UKORONOWANIE NIERÓWNOŚCI

W siedmiu, spośród czterdzie­stu pięciu przypadków, żona została zabita, w dalszych czterech przypadkach mąż odciął nos niewiernej kobiecie. Wydaje się jednak, że naj­bardziej nawet surowe akty zemsty nie po­wstrzymywały kobiet od poszukiwania rozryw­ki w stosunkach pozamałżeńskich. Zony nie mia­ły żadnych praw w stosunku do swoich mężów, nie mogły uzyskać odszkodowania lub karać mę­ża za jego zdrady, nie mogły stosować tortur ani przysiąg na siły nadprzyrodzone. Ukoronowa­niem tej nierówności było prawo życia i śmierci żony spoczywające w rękach męża. Można ją by­ło zabić bez żadnego powodu, a krewni zamor­dowanej nie mieli nie tylko prawa do krwawej zemsty, ale i do odszkodowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)