TYP BOJOWNIKA

Tworzyli typ bojownika agresywnego, surowe­go i odważnego.Pod tym względem Indianie Kiowa przypomi­nali Komanczów. Ich młodzi wojownicy prowa­dzili ciągłe spory, szukali okazji do zademon­strowania swojej odwagi i przewagi fizycznej, stanowili burzliwy element w życiu plemienia. Jednak starszyzna, zajmowała wystarczająco silną pozycję, aby mogła ignorować ewentualne niebezpieczeństwo rozłamu, płynące, z agresyw nych ambicji młodych mężczyzn. Pewne sym­bole religijne, wspólne dla całego plemienia, po­zwalały utrzymać w ryzach potencjalnych schizmatyków i stanowiły element systemu .sontroli społecznej, lepiej rozwiniętego niż u Komanczów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)