STARY ZWYCZAJ

Nie bę­dzie więcej pożyczania koni bez spytania o zgo­dę właściciela. Jeśli ktoś zabierze cudzą włas­ność bez pytania o zgodę, pójdziemy i odbierze­my mu ją. I więcej, jeśli ten. kto zabrał cudzą rzecz, nie będzie chciał jej oddać, zostanie przez nas wychłostany.” Stary zwyczaj swobodnego korzystania z po­siadanych przez kogoś innego dóbr okazał się kłopotliwy. Przynajmniej w przypadku koni mógł doprowadzić do wewnętrznych sporów między współplemieńcami. Wprawdzie w opi­sanej sytuacji mowa jest o rzeczywistych przy­jaciołach, ale sprawa byłaby trudniejsza do roz­wiązania, gdyby ktoś podszył się pod przyjaźń lub gdyby pożyczka pokrzyżowała jakieś ważne plany nieobecnego właściciela.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)