SPRAWA KLANÓW

Zdarza się też, że sprawca lub je­go bliski krewny są zatrzymywani przez kepun ofiary do czasu złożenia okupu. Tym niemniej, odszkodowanie nie jest spra­wą klanów ojcowskich, ale macierzystych. Ich obowiązkiem jest złożenie do klanu macierzy­stego ofiary odszkodowania oraz przekazanie osoby-sprawcy zabójstwa, a jeśli ofiarą padła osoba dorosła — ponadto jednej z kobiet — krewnej sprawcy. W tym celu zbiera się rada a kapłan obwieszcza przekazanie tych osób po­szkodowanemu klanowi. Mężczyzna zostaje wśród obcych do czasu uiszczenia całości opłat kompensacyjnych, a kobieta na stałe. Dawniej sprawca mógł dostarczyć pieniędzy na zakup obcego dziecka, które było następnie adoptowa­ne przez macierzysty kian ofiary. Cała transak­cja jest niesymetryczna i daje się wytłumaczyć tylko kultem płodności i miru wewnątrz klanu macierzystego-. Oczywiście nie ma mowy o kom­pensacji, gdy zabójstwo zostało dokonane we­wnątrz lejima.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)