SPOTKANIE OBOZÓW

Czekałem, aż nasze obozy się wzajemnie spotkają. Zawsze chciałem postępować jak należy. Przyprowadzi­łem dwa konie i mój przyjaciel może sobie wy­brać. Co więcej, oddaję mu jego własnego ko­nia i zostawiam łuk i strzałę».Wtedy przemówił Leżący Wilk: «Cieszę się z tego, co powiedział mój przyjaciel. Teraz czu­ję się lepiej. Wezmę jednego z tych koni, ale darowuję mu tego, którego sobie pożyczył. Od­tąd będziemy serdecznymi przyjaciółmi*.Wodzowie oświadczyli: Teraz cała sprawa zo­stała załatwiona. Nasz człowiek jest serdecz­nym przyjacielem tamtego. Niech podobnie bę­dzie z nami wszystkimi. Nasze i jego stowarzy­szenia niech będą braćmi. Jeśli ktoś z nas bę­dzie miał jakiś dar do zaofiarowania, damy członkowi stowarzyszenia, do którego tamten należy. Ustanowimy teraz nową zasadę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)