SPOKREWNIONE SPORY

Strony mogą być ze sobą spokrewnione lub niespokrewnione, mogą nale­żeć do tej samej bądź do różnych klas wieku, mogą być sąsiadami lub mieszkać w różnych społecznościach. Połączenie tych cech daje osiem różnych wariantów, z których każdy może łą­czyć się z odmienną procedurą rozstrzygania sporów. W zależności od tego, jaki sposób postę­powania uważany jest przez Aruszów, w danym przypadku, za właściwy, otrzymujemy prak­tycznie cztery możliwości: Jeżeli strony są spokrewnione, to nie- zaleinie od ich przynależności pokoleniowe j i te­rytorialnej, powinny spór rozstrzygać przy udziale krewnych.Jeżeli strony nie są spokrewnione, a na­leżą do tej samej społeczności i tej samej grupy wieku, wówczas powinny spór rozstrzygać przy udziale swych rówieśników.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)