SPIERAJĄCE SIĘ STRONY

Jeżeli obie spierające się strony należą do tej samej grupy, wówczas powinny dążyć do roz­strzygnięcia sprawy wśród rówieśników i nie przedstawiać jej na forum publicznym. Rówieś­nicy, na czele z przywódcami pokoleniowymi, starają się zapewnić przestrzeganie tej zasady i ofiarowują swoje dobre usługi w celu pogodze­nia skłóconych.Wynika to ze szczególnie zażyłych stosunków panujących wewnątrz grupy wielku. Rówieśnicy są sobie równi, razem uczestniczą w obrzędach zabawach, często razem pracują. Więź przy­jaźni łącząca rówieśników jest oczywiście naj­silniejsza wśród wojowników, ale nigdy nie tra­ci znaczenia.Rówieśnicy zwracając się do siebie, używają zwrotu „Bracie!”, z którym to zwrotem łączą się dwa dalsze zwyczaje. Po pierwsze, nie moż­na poślubić córki rówieśnika, bo byłaby to cór­ka „brata”, a więc groziłoby kazirodztwo. Po drugie, każdy rówieśnik ma prawo do żony swo­jego „brata”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)