SKOMPLIKOWANY SYSTEM

Wydaje się, iż do rozwoju tak skomplikowa­nego systemu władzy, kontroli zachowań i za­bezpieczenia uprawnień i obowiązków wzajem­nych, zmusza znaczna gęstość zaludnienia na niewielkim obszarze.Poważniejszy krok w kierunku wprowadze­nia ładu zbiorowego, opartego o instytucje wła­dzy, wydaje się możliwy dopiero w warunkach życia osiadłego i uprawy ziemi, przy czym jest on tym bardziej prawdopodobny, im bardziej uzależnione są efekty czynności produkcyjnych do kooperacji poszczególnych jednostek i rćdzin. Tak jak rozwój systemu nawadniającego dopro­wadził do’ ukształtowania się kolektywnego sy­stemu prawno-politycznego u Apa Tani, od­miennego niż wśród pokrewnych im Daflów, tak też wspólne korzystanie z ogólnego systemu iry­gacyjnego prowadzi tzw. Indian Pueblo do wy­kształcenia systemu całkowicie odrębnego od sąsiednich plemion koczowniczych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)