SKIEROWANA ZEMSTA

Zemsta jego jest również skie­rowana przeciwko własnym krewnym i człon­kom fratrii, jeżeli nie doprowadzili do zapłaty. Sankcje ‚te opierają się wyłącznie (co nie ozna­cza ich małego znaczenia) o* panujący system ideologiczny. Trzeci rodzaj sankcji to izolacja, czyli brak warunków dla utrzymywania nor­malnych, pokojowych stosunków pomiędzy ży­jącymi krewnymi ofiary a zabójcą i jego grupą. Jest to sankcja szczególnie istotna, jeśli zważyć, że związki rodowe krzyżują się z terytorialnymi i izolacja fratrii uniemożliwiłaby efektywną współpracę wewnątrz społeczności lokalnej.Odszkodowanie, należne stronie, (która wygra­ła spór, wynosi zawsze 49 sztuk bydła. Z tego 19 sztuk musi pochodzić od wielkiego lineażu zabójcy, choć większość dostarcza mały lineaż.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)