SENIORZY

Seniorzy Ebiabu praktycznie są zarazem yakambon dzielnicy. Każdy z nich może zwołać
wszystkich członków stowarzyszenia na plac zebrań. Działalność stowarzyszenia miała cha­rakter przede wszystkim obrzędowy i rekrea­cyjny, ale zebrania zwoływano także celem zli­kwidowania powstałych zatargów lub przywró­cenia do porządku kogoś, kto zachowywał się niezgodnie z przyjętymi wzorcami lub popeł­niał wykroczenia. Naczelnikiem Ebiabu był zwykle któś ze starszyzny, wybierany spośród tych, którzy byli w najlepszych stosunkach z młodszymi. Formalnie stowarzyszenie było samodzielne, ale przewaga yakambon w jego władzach czyniła ześ użyteczne narzędzie: wy­konawcze dla zarządzających dzielnicą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)