ROZWIĄZANIE SPRAWY

Dopilnowawszy rozwiązania konkretnej sprawy, wodzowie sto­warzyszenia wojowników dopilnowali również, aby wzmocnić potencjalne zagrożenie więzi spo­łecznych. Ustanowili w tym celu związek uprzy­wilejowanej przyjaźni ze stowarzyszeniem, do którego należała druga ze stron. A następnie, stosując się do maksymy: lex retro non agit, ustanowili nową zasadę wzmacniającą prywatną własność koni i zadbali o ustalenie sankcji pu- bliczno-karnych za jej naruszenie. Miało to miejsce pod koniec pierwszej połowy XIX wie­ku. To, że opis całej -tej sprawy jest nadal w szczegółach pamiętany, świadczy o znaczeniu praktycznym nowego prawa w życiu Czejenów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)