RODOWY PRZYWÓDCA

Na przywódcę wielkiego lineażu, którego bę­dziemy dalej nazywać po prostu przywódcą ro­dowym., Arusze wybierają spośród starszyzny tego, kto w największym stopniu łączy tak róż­norodne zalety, jak wytrzymałość fizyczną, zdrowie, inteligencję, wykazał uprzednio zdol­ności v/ prowadzeniu i łagodzeniu sporów, jest dobrym dyplomatą, potrafiącym zdobyć się za­równo na cierpliwość, jak i na kompromis. Taki wzorzec osobowy pod pewnymi względami stoi w sprzeczności z wzorcem osobowym zwykłego mężczyzny, od którego oczekuje się silnie wyro­bionego poczucia własnej godności, gotowości do natychmiastowego odparcia ataku lub w przypadku groźby odwołania się raczej do wła­snej siły i obelg niż do perswazji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)