PRZYNALEŻNOŚĆ DO FRATRII

Przynależność do fratrii wywodzą poprzez ojca wszyscy Arusze niezależnie od płci. Każda fratria ma tradycyjne znaki dla bydła, owiec, kóz i uli pszczelich, któ­rych zadaniem jest wskazanie właścicieli. Ma też ustalone miejsce spotkań ogółu swoich człon­ków. Wśród przywódców, wchodzących w jej skład lineaży, jeden, zwykle najstarszy, jest uznawany jako „pierwszy wśród równych” i na­zywany „wielkim”. Fratria działa jako całość w przypadku spraw o zabójstwo i, w teorii, razem dochodzi roszczeń i razem ponosi odpowie­dzialność. Nie zna natomiast wspólnych obrzę­dów, zalkazów czy totemów. Podobnie jak we wszystkich grupach wyższego szczebla, tzn. po­wyżej limeaży, nie podlega nakazowi egzogamii. Warto wspomnieć, że w ostatnich czasach Aru­sza zaczęli przyjmować nazwiska od swoich fratrii, co jest o tyle niedogodne, że jedna z nich obejmuje praktycznie połowę mieszkańców.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)