PRZYJĘTA W NAUCE TEZA

Nie polegało to jednak na uzurpowaniu pra­wa do czynności pozostających tradycyjnie w gestii rady czterdziestu czterech, ale przede wszystkim poprzez własną działalność legisla­cyjną odnosiło się do tradycyjnie nieuregulo­wanych przypadków i do wprowadzania no­wych sposobów egzekwowania, nawet trady­cyjnie obowiązujących reguł. W nauce przyjęła się teza, że w społeczeństwach tradycyjnych konserwatyzm zachowań utrzymuje się tak dłu­go, jak długo nie ulegną istotnej zmianie wa­runki życia. Prześledźmy w jaki sposób stowa­rzyszenie wojowników wprowadzało nową re­gułę prawną.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)