POSIEDZENIE RADY

Posiedzenie rady ma charakter negocjacji po­między dwiema przeciwstawnymi grupami wie­ku, zmierzającymi do osiągnięcia porozumienia, które może być przyjęte przez obydwie spiera­jące się strony. Przywódcy i „wielcy” ilkituak, powinni przewodzić swoim grupom. Ich dyplo­matyczne uzdolnienia powinny być wykorzysta­ne w dwóch kierunkach: dla przekonania prze­ciwnej grupy o konieczności ustępstw i dla stop­niowego łagodzenia pozycji własnej grupy, kie­rując ją w stronę kompromisu. W przypadkach krańcowych przywódcy prowadzą pertrakta­cje pomiędzy sobą i następnie dążą do zapew­nienia zgody swoich grup Wieku na propono­wane rozwiązanie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)