POKREWIEŃSTWO LINII

Pokrewieństwo w linii macierzystej decyduje przy dziedziczeniu ruchomości, pieniędzy i ży­wego inwentarza, przy podziale dóbr przekaza­nych w ramach płatności ślubnej za kobietę i przy ewentualnym zwrocie, gdy ta bez wystar­czającego uzasadnienia odeszła od męża. Krew­ni w linii macierzystej, jako grupa, odpowiada­ją za długi jednego spośród nich, odpowiadają np. za spłatę odszkodowania za zadane komuś rany, jaik też występują z odpowiednimi roszcze­niami wobec sprawcy.Nie ma formalnych różnic między przypadko­wym. a umyślnym zabójstwem. Krewni z klanu ojcowskiego ofiary wpadają zwykle w gniew i dochodzi często do walki. Sprawca może szu­kać azylu w domu naczelnego kapłana w czasie, gdy posłan’o odikbro z rogiem z kości słoniowej i bębnem przed dom zebrań ojcowskiego klanu ofiary. Róg i bęben są nadprzyrodzoną „sankcją” nakazującą zachowanie pokoju i opanowanie wzburzenia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)