POD WZGLĘDEM TERYTORIALNYM

Wielki lineaż, o którym była mowa powyżej, obejmuje kilka małych lineaży, które teoretycz­nie powinni tworzyć synowie zmarłego. Jeśli zmarły miał dzieci z dwiema lub więcej żonami, wówczas mały lineaż podlega dalszemu podzia­łowi wewnętrznemu na dwa kręgi niezależnie od tego, ile zmarły miał żon. Tak jak poprzednio omawiane grupy, mały lineaż nie stanowi jed­ności pod względem terytorialnym, nie jest zlo­kalizowany i wyróżnia się w nim „bliższych” (przestrzennie) i „dalszych” krewnych. Bracia powinni się zawsze radzić w ważnych sprawach i wspierać wzajemnie. Z formalnego punktu wi­dzenia jest to jednak ważne tylko przy sprzeda­ży ziemi, ponieważ bracia mają zagwarantowa­ne prawo pierwokupu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)