OSOBLIWOŚĆ SYSTEMU

Ponieważ przez ród (klan) rozumie się we współczesnej etnologii grupę ludzi obu płci wy­wodzących się od wspólnego przeważnie fik­cyjnego (pokrewieństwo nie daje się praktycznie ustalić) przodka, mających jakieś wspólne insty­tucje, wspólną nazwę i zwykle zachowujących egzogamię, powstaje pytanie o charakter przed­stawionego podziału. Trudno mówić o rodach, skoro poza grupami faktycznych krewnych nie ma koncepcji wspólnego pochodzenia od jakie­goś fikcyjnego przodka. Tę osobliwość systemu, można wytłumaczyć przez względną świeżość osadnictwa oraz jego różnorodny skład etniczny i rodowy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)