OSIĄGNIĘTE POROZUMIENIE

Osiągnięte porozumienie ma charakter publicznej ugody pomiędzy stronami i ich grupami wieku. Wykonanie porozumienia jest kontrolowane teraz nie tylko przez prze­ciwnika i jego rówieśników, ale również przez członków własnej grupy wieku.Poza rozstrzyganiem sporów rada, składająca ; się z przedstawicieli poszczególnych grup wie- . ku, zajmuje się również karaniem członków 1 społeczności lokalnej za wykroczenia przeciwko przyjętym wzorcom postępowania.Niewłaściwe zachowanie się podczas narady 1 lub wyzywające wobec przywódców grupy wie­ku, nieprzestrzeganie wzorców postępowania wobec własnych rówieśników, niezgłoszenie się na posiedzenie celem odparcia postawionych za­rzutów czy nieprzestrzeganie podjętej w wyni­ku narady decyzji — wszystkie te zachowania mogą być ukarane przez przywódcę grupy wie­ku, do której należy winny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)