OPIEKA NAD SPOŁECZEŃSTWEM

Opieka nad całym społeczeństwem, dbałość o powodzenie ogółu miały na tyle sa­kralny charakter, że sama rada nie mogła inter­weniować w przyziemne spory między miesz­kańcami. Rada naznaczała więc urzędników świeckich. Istnieje w literaturze sprzeczność po­glądów na temat historycznego pochodzenia tych ostatnich. W każdym razie już od początku okupacji hiszpańskiej, tzn. od XVI wieku utwo­rzyły się urzędy „gubernatora”, „lejtnanta-gu- beriiatora” i ich pomocników. Do końca XIX wieku stanowili oni, z upoważnienia najwyższej rady kapłanów, władzę wykonawczą w odnie­sieniu do uważanych za świeckie dziedzin życia społecznego. Zajmowali się więc m.in. rozstrzy­ganiem spraw sipornych. Charakterystyczną ce­chą życia prawnego w pueblo jest całkowita „publicyzacja”. Me istniała samopomoc prawna jednostki i rodzin.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)