OKREŚLENIE ZABÓJSTWA

Inne czyny, przynoszące komuś szko­dę czy naruszające lokalne zwyczaje, nie łączą się bowiem bezpośrednio z zagrożeniem przez siły nadprzyrodzone i poza normalnie przyję­tym przeciwdziałaniem (grzywna, odszkodowa­nie) wywołują jedynie dezaprobatę żyjących.Określenie zabójstwa jako zbrodni można sto­sować tylko w odniesieniu do stosunków pomię­dzy współplemieńcami. Zabicie obcego podczas walki było u Arusza czynem moralnie, religij­nie i prawnie dozwolonym.Mówiąc o zabójstwie współplemieńca jako o     zbrodni położono nacisk na skutki czynu, nie na sprawcę. Jest zbrodnia, ale nie ma zbrodnia­rza.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)