ODRĘBNY PROBLEM

Duch Lamparta służył również do ochrony przed cu­dzołóstwem i niesubordynacją kobiet. Narusze­nie chronionej własności czy uwiedzenie kcbiety upoważniało Nikpe do wystąpienia o odszkodo­wanie od sprawcy. Ta silna i wpływowa orga­nizacja nie miała jednak uprawnień do stoso­wania przemocy wobec swoich członków czy obcych, być może ze względu na podejrzliwość i wrogość ze strony tradycyjnych przywódców obrzędowych i świeckich. Ci ostatni zresztą również korzystają z opieki Ducha Lamparta w specjalnym, międzydzielnicowym stowarzy­szeniu. Odrębny problem to stowarzyszenie kobiet na poziomie dzielnicy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)