ODMIENNE UPRAWNIENIA

Podobnie jak przy zasięganiu opinii o możliwości inicjacji, niektóre z ceremonii łączą się ze spotkaniami przedstawicieli poszczególnych społeczności u wspomnianego kapłana Masajów. Tego typu współdziałanie ma niewątpliwie, przy braku centralnego ośrodka władzy, kapitalne znacze­nie dla utrzymywania się poczucia jedności ple­miennej. Podobnie do występujących w naszym pra­wie kategorii wieku, łączących się z odmiennymi uprawnieniami i obowiązkami, Arusza wyróż­niają kolejne szczeble dojrzałości, których osiąg­nięcie jest tam uzależnione od spełnienia obrzę­dów. Zasadniczo są dwa szczeble: olmurrani (tłumaczone w odniesieniu do wojowniczych Masajów stepowych jako „wojownik”) i olwa- jian (co można tłumaczyć jako „starszy”). W praktyce wyróżnia się młodszych i starszych wojowników, przy czym „wojownikom” nie na­leży przypisywać rzeczywistego udziału w wy­prawach wojennych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)