NATURALNE UPROSZCZENIE

Naturalnie jest to obraz uprosz­czony i wymagający dla uściślenia bardziej szczegółowego opisu zachodzących procesów.Jeśli spierają się dwaj członkowie tego same­go małego czy wielkiego lineażu, a więc rzeczy­wistej grupy krewnych utrzymującej żywą więź wewnętrzną, wówczas można oczekiwać, że po­zostali członkowie grupy będą podejmować wy­siłki na rzecz załagodzenia konfliktu zagrażają­cego- utrzymywaniu jedności grupy. Z drugiej strony, konflikty takie mają częstokroć niezwy­kle ostry charakter, a to z powodu wzajemnych powiązań pomiędzy krewnymi w kwestiach własnosci, użytkowania dóbr, dziedziczenia itd. Przywódca lineażu, który z racji swojej funkcji powinien bezstronnie wpływać w kierunku wza­jemnego kompromisu między stronami, może okazać się bezradny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)