NARUSZENIE ZAKAZÓW

Yabot karali winnych naruszenia zakazów o  charakterze sakralnym jak np. w przypadku kazirodztwa, spędzania płodu czy zabójstwa, ściągali grzywny, nakazywali złożenie ofiary dla duchów, a w sporach „cywilnych” odszkodowa­nia dla sąsiadów. Porozumiewali się również z innymi osiedlami Jako, gdy dochodziło do spo­rów z ich mieszkańcami,Sankcje wymienione powyżej miały charak­ter sakralny dlatego, że ich skuteczność zakła­dała wiarę obu stron, karanej i karzącej (a przy­najmniej tej pierwszej), w istnienie określo­nych sil nadprzyrodzonych, w możliwość ich ujemnego działania oraz w to, że tradycyjny ład i związane z nim zwyczaje oraz wola i opi­nia kapłanów pozostają w zgodzie z ich własną oceną sytuacji oraz, że kapłani mogą powstrzy­mać „złe” siły przed działaniami ujemnymi wo­bec jednostki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)