NARUSZENIE WŁASNOŚCI

Naruszenie własności i wyrządzenie szkód było wówczas ścigane jako czyn wymie­rzony przeciwko stowarzyszeniu. Okundom działaio jako wykonawcze ramię swojego ducha, którego opiekę — w myśl przekonań Jako — kupowali sobie klienci. W późniejszych latach Okundom utraciło wie­le ze swego prestiżu na rzecz innego stowarzy­szenia zwanego Ikpunkara. Utworzone przez grupę dojrzałych mężczyzn pod przywództwem jednego z obot kepun, naczelników klanu ojcow­skiego, zajmowało się początkowo rozstrzyga­niem sporów o ziemię oraz wykrywaniem i ka­raniem kradzieży bydła. Ikpunkara było stowa­rzyszeniem na wpół tajnym i elitarnym. Z całe­go osiedla należało doń tylko 40 mężczyzn, od których odbierano przysięgę, że nie ujawnią’ob­cym sekretów organizacji i wiadomości o popeł­nionych przestępstwach, oraz że wiadomości te będą przekazywać wszystkim wtajemniczonym. Stopniowo zakres zainteresowania wpływowego stowarzyszenia rozszerzył się na spory o upraw­nienia do budowy i uprawy na poszczególnych terenach, a nawet na stosunki zewnętrzne, gdyż mogło ono ogłosić zakaz odwiedzania i handlu z tym spośród sąsiedzkich osiedli, które miało zatargi z Umor.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)