NAJBARDZIEJ ROZWINIĘTA ORGANIZACJA

Najbardziej rozwiniętą organizację życia zbio­rowego prezentowali Czejenowie. Było to ple­mię nie mniej wojownicze od pozostałych. Udział w wyprawie zbrojnej miał charakter na­grody, stanowił czynność autoteliczną, a nie je­dynie środek do osiągnięcia celów społecznych, takich jak obrona czy zwieszenie bogactwa ple­miennego. Wojownik i wojna byli otoczeni kli­matem heroizmu i świętości. Towarzyszył temu wyposażony w walor religijny system plemien­nego samorządu. Istniały jednocześnie stowa­rzyszenia wojowników, które również spełnia­ły określoną rolę w utrzymywaniu porządku prawnego. Pewne święta, jak Taniec Słońca, Ta­niec Zwierząt czy Odnowienie Świętych Strzał stanowiły okazję do wyrażenia i umocnienia po­czucia wspólnoty ogólnoplemiennej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)