NADPRZYRODZONA MOC

Każdy może uzyskać pewną moc nadprzyrodzoną w trakcie wizji i używa jej wówczas na korzyść całej spo­łeczności. Utrata prestiżu rodzi zazdrość, a za­zdrość przemienia magię białą w magię czarną.Szaman jest w stanie wykryć podczas lecze­nia, że choroba została wywołana przez złośli­we czary. Jeśli uda mu się wyleczyć chorego za pomocą czarów przeciwnych, sprawa jest za­mknięta. W innym przypadku bracia ofiary wzywają czarownika, aby odwołał swoje zaklę­cia. Ten zazwyczaj odmawia, nie przyznając się do winy. Wówczas bracia powinni chwycić za broń i zaatakować czarownika lub przynajmniej mu zagrozić. To jednak wymagało silnego cha­rakteru, albowiem czarownik broniąc się mógł zagrozić rzuceniem jeszcze bardziej niebezpiecz­nych czarów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)