NA TERENIE DZIELNICY

Ponadto na terenie każdej dzielnicy działała niezależna organizacja, tzn. stowarzyszenie Lampartów, Nikpe. Należało doń około 1/3 ogó­łu mężczyzn. I tu trzeba było wnieść zróżnico­waną opłatę wstępną, wyższą przy osiąganiu stopnia starszego. Działalnością stowarzyszenia kierowała starszyzna. Ta forma stowarzyszenia została zapożyczona stosunkowo niedawno od sąsiadów i stała się wygodnym forum działania ambitnych mężczyzn nie pełniących głównych funkcji w strukturze tradycyjnej. Zadaniem Nikpe była działalność na rzecz zrzeszonych członków. Stąd kultywacja jedynie tych sił nad­przyrodzonych, które zabezpieczają tylko człon­ków stowarzyszenia i karzą ich wrogów, w tym kobiety chorobami i bezpłodnością. Stowarzy­szenie zapewniało nadto bezpłatnie swoim członkom, a obcym za drobną opłatą, zabezpie­czenie sakralnymi znakami ich własności.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)