NA CZELE DZIELNICY

Można by zatem oczekiwać, że na cze­le dzielnicy stanie rada złożona z naczelników klanów, mężczyzn sprawujących na tyle sforma­lizowaną rolę obrzędową i społeczną, żeby za­kres i kompetencje ewentualnej rady mogły być precyzyjnie określone, a ona sama mogła sku­tecznie kierować życiem mieszkańców. Tymczasem na poziomie dzielnicy pojawia się odmienna zasada organizacyjna. Funkcje obrzę­dowe i świeckie znajdują się w rękach yakam- bon, grupy złożonej z wszystkich naczelników, kapłanów klanów ojcowskich i klanów macie­rzystych —- których ołtarze znajdują się na te­renie dzielnicy — oraz wszystkich innych „wy­bitnych” mężczyzn, którzy mogą wnieść opłatę członkowską w wysokości 200—300 prętów mo­siężnych (mniej więcej 5—7 funtów szterlin- gów), a więc opłatę dość znacznej wysokości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)